Alfa i Omega

Alfa i Omega to stosunkowo młoda agencja badawcza, specjalizująca się przede wszystkim w świadczenie usług bazodanowych dla przemysłu medycznego. W naszej ofercie m.in.:

 • Badania ankietowe
 • Badania telefoniczne
 • Badania statystyczne
 • Badania fokusowe
 • Obliczenia statystyczne
 • Opracowania statystyczne
 • Badania rynku
 • Badania opinii
Alfa-Omega

Analizy danych - matematyka i statystyka w biznesie

Analizy danych – analizy matematyczne i statystyczne w biznesie

Matematyczne i statystyczne metody analizy danych dają wiele możliwości przedsiębiorcom, jeśli chodzi o: nowoczesne rozwiązania biznesowe na płaszczyźnie kontaktu z klientem i kontrahentami, wdrażaniem sprzedaży nowych produktów i usług, ryzykiem finansowym i inwestycyjnym, sytuację w branży.


Analizy danych – struktura, przetwarzanie i prognozy

Zaawansowane analizy danych w przestrzeni biznesowej muszą przynosić wymierne korzyści właścicielom firm i instytucji. Nawet rzetelne i sprawdzalne, prowadzone przez wykwalifikowany zespół ekspertów analizy powinny odnosić się do aktualnej sytuacji:

 • gospodarczej,
 • społecznej,
 • branżowej.
   

Dane gromadzone w postaci nieustrukturalizowanej przez przedsiębiorców, nie wnoszą wiele w możliwości rozwoju poszczególnych sektorów działalności firmy. Początkowym zadaniem analityków jest ich uporządkowanie i strukturalizacja za pomocą właściwych narzędzi.

Następne kroki, to:

 • przetwarzanie danych poprzez zaawansowane oprogramowanie R, czy też SPSS,
 • wykorzystanie matematycznych oraz statystycznych metod analizy danych wielowymiarowych do pozyskania wiedzy ze złożonych struktur,
 • prezentowanie wyników w systemach informatycznych,
 • konstrukcja modeli prognostycznych na podstawie zgromadzonych informacji,
 • prognozowanie i tworzenie sądów w oparciu o analizy biznesowe.

Rzetelne opracowanie wyników analiz sprawia, że specjaliści poszczególnych sektorów w przedsiębiorstwie mogą dostosować plany rekonstrukcji i rozwoju firmy do otrzymanych rezultatów badań. Ochrona przed kryzysem, nowe umiejętności pracowników, wzrost standardów obsługi wymagających klientów, większe zyski ze sprzedaży i odnajdywanie odpowiednich rynków zbytu towarów i usług – to wszystko można osiągnąć dzięki rzetelnym analizom danych.


Analizy danych – matematyczne i statystyczne działania BioStat®

Zespół ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® od 15 lat wykonuje zaawansowane projekty analizy danych, aranżując sprawdzone metody statystyczne i matematyczne. Specjaliści z zakresu: matematyki stosowanej, bioinformatyki, inżynierii genetycznej, biologii, statystyki medycznej, ekonomii, marketingu i socjologii przeprowadzili już ponad 2000 wspierając m.in. działania biznesowe w branżach takich jak:

 • farmacja i medycyna,
 • finanse i kredyty,
 • marketing i sprzedaż,
 • instytucje publiczne.
   

Zyskaj przewagę nad konkurencją i stabilną sytuację finansową w swoim sektorze biznesowym dzięki BioStat®.