Tag: analizy danych (2)

Analizy statystyczne - obszary działań w medycynie

Analizy statystyczne

 

Obszary działań

Profesjonalne usługi badawcze na płaszczyźnie statystyki obejmują wiele istotnych działań także dla dziedzin takich jak medycyna i farmacja. Dzięki analizom statystycznym zespołu BioStat® możliwe jest przeprowadzenie: badań obserwacyjnych, badań w zakresie epidemiologii, badań dotyczących PMS, komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych dla faz I-IV, badania zjawiska substytucji leków, leków Rx oraz OTC, naukowych projektów badawczych prowadzonych zespołowo, samodzielnych badań naukowych oraz eksploracji przeprowadzanych dla usług biznesowych.
 

Proces wykonywania analiz

Profesjonalne Analizy statystyczne wykonywane od ponad 15 lat zostały wypracowane w oparciu o sprawdzone metody działań i przetestowane narzędzia, takie jak zaawansowane oprogramowanie statystyczne R lub SPSS. Dzięki elastycznym metodom agencja badawcza potrafi dopasować się do potrzeb klienta. Wytyczne renomowanych czasopism listy filadelfijskiej określają standardy działań, zgodnie z którymi prowadzi się proces badawczy. Dzięki nim można wspomóc proces publikacji wyników prowadzonych badań. Celem profesjonalnej agencji badawczej jest realizacja badań w 3 etapach.
 

PROJEKTOWANIE:

 • Jest niezbędne do przeprowadzenia etapu gromadzenia danych,
 • Opracowany zostaje plan analizy statystycznej oraz protokół do przeprowadzenia badań,
 • Wybrana zostaje metoda doboru próby badawczej,
 • Przeprowadza się randomizację próby,
 • Przygotowane zostają kwestionariusze CRF,
 • Opracowuje się schemat bazy danych,
 • Wybierana jest najlepsza z dostępnych metod analizy statystycznej;
   

GROMADZENIE DANYCH ORAZ DATA MANAGEMENT:

 • Baza danych zostaje w tym etapie wykonana,
 • Proces badawczy zostaje stworzony w autorskim systemie elektronicznym eCRF.biz™,
 • Proces wprowadzania i zarządzania danymi jest ściśle nadzorowany,
 • Dane są przygotowane do przeprowadzenia analizy statystycznej,
 • Uzyskane wyniki opracowuje się w graficzny sposób;
   

ANALIZA STATYSTYCZNA:

Pośród wielu możliwości wyboru metod analiz, dobierane są te najodpowiedniejsze do celu prowadzonych badań, a w nich:

 • Analizy statystyczne jedno- i wielowymiarowe,
 • Testy t-studenta,
 • Korelacje i modele statystyczne
 • Analizy przeżycia w oparciu o krzywe Kaaplana-Meiera,
 • Analizy koszykowe,
 • Etap analiz zakończony jest wykonaniem raportu z badań.
   

Dlaczego warto współpracować z zespołem BioStat® ?

Zespół ekspertów wspiera także naukowców, badaczy i ośrodki akademickie, przeprowadzając szkolenia w zakresie statystyki, konsultacje oraz korekty wykonanych przez inne podmioty analiz statystycznych. Jeśli oczekujesz rzetelnych analiz statystycznych (wolnych od błędów), profesjonalnego podejścia do projektu badawczego, wymiany doświadczeń, a także partnerskiej współpracy – agencja badawcza BioStat® jest idealnym partnerem. Rekomendacje wiodących ośrodków naukowych w Polsce, jak i liderów w branży medyczno-farmaceutycznej, potwierdzają wkład i zaangażowanie w sprawy rozwoju nauki oraz projektów, w których braliśmy czynny udział.

 

Warto zaufać doświadczonym statystykom i powierzyć swój projekt badawczy specjalistom z BioStat®. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.


Analizy danych - matematyka i statystyka w biznesie

Analizy danych – analizy matematyczne i statystyczne w biznesie

Matematyczne i statystyczne metody analizy danych dają wiele możliwości przedsiębiorcom, jeśli chodzi o: nowoczesne rozwiązania biznesowe na płaszczyźnie kontaktu z klientem i kontrahentami, wdrażaniem sprzedaży nowych produktów i usług, ryzykiem finansowym i inwestycyjnym, sytuację w branży.


Analizy danych – struktura, przetwarzanie i prognozy

Zaawansowane analizy danych w przestrzeni biznesowej muszą przynosić wymierne korzyści właścicielom firm i instytucji. Nawet rzetelne i sprawdzalne, prowadzone przez wykwalifikowany zespół ekspertów analizy powinny odnosić się do aktualnej sytuacji:

 • gospodarczej,
 • społecznej,
 • branżowej.
   

Dane gromadzone w postaci nieustrukturalizowanej przez przedsiębiorców, nie wnoszą wiele w możliwości rozwoju poszczególnych sektorów działalności firmy. Początkowym zadaniem analityków jest ich uporządkowanie i strukturalizacja za pomocą właściwych narzędzi.

Następne kroki, to:

 • przetwarzanie danych poprzez zaawansowane oprogramowanie R, czy też SPSS,
 • wykorzystanie matematycznych oraz statystycznych metod analizy danych wielowymiarowych do pozyskania wiedzy ze złożonych struktur,
 • prezentowanie wyników w systemach informatycznych,
 • konstrukcja modeli prognostycznych na podstawie zgromadzonych informacji,
 • prognozowanie i tworzenie sądów w oparciu o analizy biznesowe.

Rzetelne opracowanie wyników analiz sprawia, że specjaliści poszczególnych sektorów w przedsiębiorstwie mogą dostosować plany rekonstrukcji i rozwoju firmy do otrzymanych rezultatów badań. Ochrona przed kryzysem, nowe umiejętności pracowników, wzrost standardów obsługi wymagających klientów, większe zyski ze sprzedaży i odnajdywanie odpowiednich rynków zbytu towarów i usług – to wszystko można osiągnąć dzięki rzetelnym analizom danych.


Analizy danych – matematyczne i statystyczne działania BioStat®

Zespół ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® od 15 lat wykonuje zaawansowane projekty analizy danych, aranżując sprawdzone metody statystyczne i matematyczne. Specjaliści z zakresu: matematyki stosowanej, bioinformatyki, inżynierii genetycznej, biologii, statystyki medycznej, ekonomii, marketingu i socjologii przeprowadzili już ponad 2000 wspierając m.in. działania biznesowe w branżach takich jak:

 • farmacja i medycyna,
 • finanse i kredyty,
 • marketing i sprzedaż,
 • instytucje publiczne.
   

Zyskaj przewagę nad konkurencją i stabilną sytuację finansową w swoim sektorze biznesowym dzięki BioStat®.