Alfa i Omega

Alfa i Omega to stosunkowo młoda agencja badawcza, specjalizująca się przede wszystkim w świadczenie usług bazodanowych dla przemysłu medycznego. W naszej ofercie m.in.:

  • Badania ankietowe
  • Badania telefoniczne
  • Badania statystyczne
  • Badania fokusowe
  • Obliczenia statystyczne
  • Opracowania statystyczne
  • Badania rynku
  • Badania opinii
Alfa-Omega

Badania rynku

Profesjonalne badania rynku

Prowadzimy także wszelkiego rodzaju badania rynku, dzięki którym przedsiębiorca może uzyskać wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym możliwe będzie poprawne osiągnięcie odpowiedniej przewagi nad pozostałymi na rynku konkurentami. Przede wszystkim, każde przeprowadzane przez nas badanie rynku, daje w efekcie prawidłowe wyniki, dzięki którym można usprawnić swoje przedsiębiorstwo poprzez sprawne podejmowanie kluczowych dla jego rozwoju decyzji.

Warto tutaj podkreślić fakt, iż na przykład badania opinii pracowników, które także przeprowadzamy, mogą wpłynąć także na rozwój, aczkolwiek w tym przypadku będzie to rozwój od strony zaplecza, poprzez poprawę sytuacji kadry, co z kolei przełożyć się powinno bezpośrednio na jakość pracy całego przedsiębiorstwa.

Ponadto w naszej ofercie znajdują się także profesjonalne opracowania statystyczne, dzięki którym przedsiębiorca dostaje do reki gotowe wyniki badań statystycznych, ujętych w gotowe ramy opracowania, dzięki czemu, wyniki te są gotowe do zastosowania.

Jednym słowem nasza oferta jest w tym zakresie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców prywatnych, aczkolwiek badania czy też opracowania statystyczne, przeprowadzamy także na rzecz jednostek samorządowych.