Tag: badania rynku (4)

Home

Bazy lekarzy dla przemysłu farmaceutycznego

Alfa i Omega to stosunkowo młoda agencja badawcza, specjalizująca się przede wszystkim w świadczenie usług bazodanowych dla przemysłu medycznego. Jesteśmy firmą, która od samego początku swojej działalności zajmuje się tworzeniem oraz stałym aktualizowaniem baz danych lekarzy, dzięki którym nasi klienci, wśród których znajdziemy przede wszystkim przedsiębiorstwa farmaceutyczne, mogą jeszcze lepiej wykorzystywać wszystkie możliwości działania na rynku. Zapewniamy więc solidne podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej w tym właśnie zakresie.

Przede wszystkim, nasza agencja badawcza, różni się od innych tego typu przedsiębiorstw tym, iż nasze bazy danych lekarzy, są stale aktualizowane przy pomocy stworzonych przez nas aplikacji dedykowanych, zaś aktualizacje są całkowicie bezpłatne dla wszystkich klientów. Obecnie, posiadamy w sprzedaży, zarówno bazy lekarzy ogólne, jak i bazy lekarzy poszczególnych specjalizacji, dzięki czemu, zapewniamy sobie o wiele lepszy poziom naszych usług, bowiem klient poszukujący bazy ortopedów, nie jest zmuszony do zakupu całej bazy danych, która przecież nie jest potrzebna aż w tak wielkim wymiarze. Nasza baza lekarzy, gwarantuje Państwu kompletność zawartych w niej informacji, a przede wszystkim pełne bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ich stała aktualizację.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z całą naszą ofertą, bowiem znajdziecie tutaj nie tylko bazy lekarzy, ale także wiele innych baz danych, oraz usług badawczych, które są wielce przydatnymi rozwiązaniami dla biznesu.Tajemniczy klient

Tajemniczy Klient

Poznaj swoich pracowników dzięki badaniu Mystery Shopping
Zauważasz spadek zysków Twojej firmy, jednak nie masz pojęcia, co może być tego przyczyną? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jest to związane z niską jakością obsługi klienta w prowadzonych placówkach. Możesz to sprawdzić, zlecając firmie badawczej realizację projektu Mystery Shopping.

W jaki sposób przebiega badanie?
Przebieg badania Mystery Client powinien zostać ściśle zaplanowany, aby możliwe było uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników. Realizator w pierwszej kolejności zajmuje się więc rozpoznaniem branży w której działa badane przedsiębiorstwo, a także uzyskuje informacje na temat jego funkcjonowania. W tym celu wykorzystywana jest zwykle metoda Desk Research. Następnie ma miejsce zaprojektowanie scenariusza badania Mystery Shopping, który uwzględnia takie elementy jak:

  • Harmonogram badania
  • Liczba poddanych badaniu placówek
  • Liczba pracowników, których praca zostanie poddana obserwacji
  • Kwestionariusz oceny
  • Pytania badawcze, na które wykonawca udzieli odpowiedzi w ostatecznym raporcie

Proces rekrutacji audytorów
Powodzenie badania Mystery Client będzie w dużym stopniu uzależnione od właściwego doboru tajemniczych klientów do badania. Najważniejszą kwestię sanowi w tym przypadku dopasowanie audytorów do profilu typowego klienta, korzystającego z usług poddawanej obserwacji firmy. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby tajemniczy klienci zostali odpowiednio wyselekcjonowali pod względem cech demograficznych takich jak płeć oraz wiek. Nie mniej istotne są następnie predyspozycje audytora, umożliwiające mu odegranie w sposób naturalny roli zainteresowanego ofertą klienta. 

Rekrutację audytorów w znacznym stopniu ułatwia posiadanie przez firmę badawczą elektronicznego systemu, umożliwiającego przesyłanie kandydatom formularzy aplikacyjnych drogą online. Dzięki temu szybko można dokonać ich selekcji pod względem miejsca zamieszkania oraz pożądanej charakterystyki społeczno-demograficznej.

Kontrola pracy tajemniczego klienta
W celu wyeliminowania ryzyka uzyskania zafałszowanych wyników badania Mystery Shopping, jego wykonawca powinien zapewnić klienta o stosowaniu procedur kontroli pracy audytorów. Polegają one zwykle na zobowiązaniu ich do przesyłania paragonów z przeprowadzonych audytów, które przyjmują postać fotografii. 

Kontrolę procesu badawczego znacząco ułatwia zastąpienie tradycyjnych kwestionariuszy oceny elektronicznymi urządzeniami (tablety,smartfony), które pozwalają przesyłać audytorom dokumentację z badań w formie elektronicznych załączników. Może ona przyjmować nie tylko postać zdjęciową, lecz także być zapisywana w pliku audio lub video.

Panel statystyk dla klienta
Ważnym elementem kontroli przebiegu badania Mystery Client jest także udostępnienie klientowi dostępu do panelu raportowania i statystyk. Dzięki temu zyskuje on możliwość podglądu ocen udzielanych w poszczególnych placówkach, porównywania ich, a także ewentualnego zgłaszania reklamacji. Może także obserwować, na jakim etapie realizacji znajduje się w danym momencie badanie Mystery Shopping.


Badania rynku

Profesjonalne badania rynku

Prowadzimy także wszelkiego rodzaju badania rynku, dzięki którym przedsiębiorca może uzyskać wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym możliwe będzie poprawne osiągnięcie odpowiedniej przewagi nad pozostałymi na rynku konkurentami. Przede wszystkim, każde przeprowadzane przez nas badanie rynku, daje w efekcie prawidłowe wyniki, dzięki którym można usprawnić swoje przedsiębiorstwo poprzez sprawne podejmowanie kluczowych dla jego rozwoju decyzji.

Warto tutaj podkreślić fakt, iż na przykład badania opinii pracowników, które także przeprowadzamy, mogą wpłynąć także na rozwój, aczkolwiek w tym przypadku będzie to rozwój od strony zaplecza, poprzez poprawę sytuacji kadry, co z kolei przełożyć się powinno bezpośrednio na jakość pracy całego przedsiębiorstwa.

Ponadto w naszej ofercie znajdują się także profesjonalne opracowania statystyczne, dzięki którym przedsiębiorca dostaje do reki gotowe wyniki badań statystycznych, ujętych w gotowe ramy opracowania, dzięki czemu, wyniki te są gotowe do zastosowania.

Jednym słowem nasza oferta jest w tym zakresie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców prywatnych, aczkolwiek badania czy też opracowania statystyczne, przeprowadzamy także na rzecz jednostek samorządowych.