Alfa i Omega

Alfa i Omega to stosunkowo młoda agencja badawcza, specjalizująca się przede wszystkim w świadczenie usług bazodanowych dla przemysłu medycznego. W naszej ofercie m.in.:

 • Badania ankietowe
 • Badania telefoniczne
 • Badania statystyczne
 • Badania fokusowe
 • Obliczenia statystyczne
 • Opracowania statystyczne
 • Badania rynku
 • Badania opinii
Alfa-Omega

Jakie są główne zalety badań CAWI?

Badania CAWI przesyłane są respondentom on-line, co gwarantuje szereg korzyści. Jedną z najważniejszych jest szybki czas ich przeprowadzenia, gdyż CAWI od razu kierowane jest do odpowiednich osób, które mają ograniczony czas, by udzielić na nie odpowiedzi. Jakie są pozostałe zalety tego typu pomiarów?

Możliwość dotarcia do sprofilowanej grupy ankietowanych

Aby wyniki uzyskane poprzez pomiary CAWI były miarodajne, muszą trafić do odpowiedniej grupy osób. W przypadku przedsiębiorstw będą to oczywiście klienci docelowi, których opinie okazują się najbardziej użyteczne. Wiele platform stawia jednak na liczbę respondentów, nie na ich „jakość”.

Zupełnie inne podejście obrało Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które opracowało panel o nazwie Badanie Opinii. Zgromadziło ono respondentów (obecnie jest ich ponad 150 tys.), którzy zostali podzieleni według konkretnych kryteriów takich jak:

 • dane demograficzne – wiek, płeć, miejsce zamieszkania i zarobki,
 • sytuacja rodzinna – stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym i decyzyjność w przypadku zakupów,
 • źródło zarobków – wykształcenie i wykonywana praca,
 • zwyczaje dotyczące zakupów – częstotliwość kupowania w centrach handlowych oraz aptekach,
 • styl życia – częstotliwość podróżowania, zainteresowanie sportem oraz sposoby spędzania wolnego czasu,
 • używane urządzenia – posiadanie laptopa, tabletu, a także używanej sieci telefonicznej.

Dzięki zgromadzeniu tak konkretnych danych, tworzący badanie CAWI może skierować je do bardzo precyzyjnie sprofilowanej grupie docelowej.

Możliwość dodawania do ankiet elementów audio oraz video

W przeciwieństwie do badań kwestionariuszowych, CAWI dają o wiele większe możliwości, pozwalają bowiem także na zawarcie elementów audio i video. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą testować m.in. to, jak odbierane są materiały reklamowe (np. spoty telewizyjne) oraz czy koncepcja produktu lub opakowania spełnia oczekiwania grupy docelowej.

Uzyskiwanie danych gotowych do interpretacji

Kolejnym atutem badań CAWI (ankiet online) realizowanych poprzez platformy internetowe jest to, że wyniki szybko poddawane są obróbce. Klientom przesyłane są w formie praktycznych wykresów oraz tabel, co znacznie przyspiesza możliwość interpretacji rezultatów. To ważne zwłaszcza dla tych firm, które chcą szybko ocenić swoje działania i wdrożyć konkretne kroki.

Niski koszt przeprowadzenia

Nie sposób nie wspomnieć także o tym, że badania CAWI można wykonać niedużym nakładem finansowym. Koszt rozpoczyna się od zaledwie kilku złotych, dlatego bariera dostępności jest bardzo niska, również dla niedużych przedsiębiorstw.

Możliwość uzyskania eksperckiego wsparcia

Twórcy badań CAWI w przypadku korzystania z platformy Badanie Opinii mają także możliwość konsultowania się z ekspertami w zakresie badań statystycznych. Mogą to zrobić np. w celu lepszego określenia grupy do której ma być skierowane CAWI, a także do sprawdzenia poprawności kwestionariusza

CAWI to doskonały sposób na pozyskanie z rynku użytecznych informacji szybko, dogodnie i w niskiej cenie. Wejdź na Badanie Opinii i sprawdź, jakie to proste