Alfa i Omega

Alfa i Omega to stosunkowo młoda agencja badawcza, specjalizująca się przede wszystkim w świadczenie usług bazodanowych dla przemysłu medycznego. W naszej ofercie m.in.:

 • Badania ankietowe
 • Badania telefoniczne
 • Badania statystyczne
 • Badania fokusowe
 • Obliczenia statystyczne
 • Opracowania statystyczne
 • Badania rynku
 • Badania opinii
Alfa-Omega

Cele badań marketingowych sprzętu domowego

Zakup sprzętu domowego to zazwyczaj duża inwestycja finansowa. Zarówno producenci, jak i właściciele sklepów chcą jednak dowiedzieć się, co kieruje klientami przy podejmowaniu tego typu decyzji. Takie informacje można uzyskać przede wszystkim dzięki badaniu marketingowemu sprzętu domowego.

Na celowniku motywów zakupowych klientów

Poznanie powodów, dla których klienci dokonują takich, a nie innych wyborów w zakresie produktów, to absolutna podstawa dla efektywnego działania przedsiębiorstw. Nie inaczej jest w przypadku sprzętu domowego, który większość dorosłych osób będzie przynajmniej kilkukrotnie wybierać w swoim życiu.

Co sprawi, że sięgną po dany model? Jakie cechy produktu będą dla nich najważniejsze? Jak duże znaczenie będzie miała cena? Motywy te można poznać właśnie dzięki badaniu marketingowemu sprzętu domowego.

Rozbudowanie oferty

Dzięki przeprowadzeniu badania marketingowego sprzętu domowego poznaje się też inne, nieznane wcześniej powody, dla których konsumenci wybierają dane produkty. Na podstawie takich danych można rozbudować ofertę produktową lub uwypuklić te cechy artykułów, na które wcześniej zwracano mniejszą uwagę.

W przypadku sprzętów domowych duże znaczenie ma bowiem nie tylko szerokość, ale również głębokość asortymentu, czyli liczba dostępnych wariantów. Klienci są przecież różni i różne cechy produktów motywują ich do zakupu.

Opracowanie skutecznej kampanii reklamowej

W przypadku sprzętu domowego duże znaczenie mają przekazy reklamowe motywujące do zakupu. Przy ich opracowaniu nie można jednak nie brać pod uwagę samych konsumentów oraz tego, co sądzą oni o przekazach przygotowanych w działach marketingowych.

Także można to sprawdzić dzięki badaniu marketingowemu sprzętu domowego, np. przy zastosowaniu techniki CAWI. To ankieta przeprowadzana za pośrednictwem Internetu, która umożliwia rozesłanie do respondentów kwestionariuszy wzbogaconych właśnie o materiały multimedialne. Na tej podstawie firmy mogą dowiedzieć się:

 • jakie cechy produktu komunikuje reklama,
 • jaki jest jej odbiór,
 • jakie jej cechy podobają się klientom, a jakie nie,
 • czy reklama zachęca do dokonania zakupu,
 • który wariant komunikatu odbierany jest lepiej.

Korzyści są w tym przypadku oczywiste: dział reklamowy może zmienić komunikat zgodnie z sugestiami klientów i jednocześnie mieć większą pewność co do jego późniejszej skuteczności.

Sprawdzenie wizerunku marki

Jednym z kryteriów na podstawie których klienci decydują się na wybór konkretnego sprzętu domowego jest to, przez jaką firmą został on wyprodukowany. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię trwałości, bowiem znana marka w oczach wielu konsumentów jest jej gwarantem.

Jeśli okaże się, że wizerunek wykreowany w stosunku do pożądanego jest nieadekwatny, wówczas może to stanowić podstawę do przeprowadzenia rebrandingu marki.

Przeprowadzaniem badań marketingowych sprzętu domowego, jak również wielu innych produktów, zajmuje się Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Jest ono obecne na rynku od 16 lat, dzięki czemu może zagwarantować wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie.