Tag: erecepta (2)

Obligatoryjna erecepta – miesiąc na wybór programu gabinetowego

Dobiega końca czas na wybór programu gabinetowego, dzięki któremu będzie mogła być wystawiana erecepta. Lekarzy i managerow placówek medycznych, którzy wcześniej unikali wdrażania oprogramowania gabinetowego, czeka spore wyzwanie – do wprowadzenia odpowiedniego systemu gabinetowego pozostał niecały miesiąc. Jak szybko dokonać wyboru oprogramowania?


Najważniejsze informacje dotyczące systemów gabinetowych

Obligatoryjna erecepta wchodzi do polskiego systemu ochrony zdrowia z dniem 8 stycznia 2020 r. Wcześniej zostało wprowadzone e-Zwolnienie, w niedalekiej przyszłości czeka kolejna zmiana – wprowadzenie e-Skierowania w 2021 r. Wymieniona e-Dokumentacja, to nie tylko nowa forma zaświadczeń medycznych dla pacjentów i całego środowiska  medycznego, ale także zmiana mentalności – z tradycyjnej na innowacyjną.

Papierowe formy dokumentacji medycznej znikają, wypierane są przez kompleksowe systemy, dzięki którym zarówno e-Recepta czy e-Zwolnienie może być wystawione szybko i skutecznie, ale także pacjenci mogą rejestrować do lekarza, otrzymują powiadomienia SMS o kolejnej wizycie.
 

Wiele zadań w jednym programie – wybór Medfile® EDM

System gabinetowy Medfile® EDM jest zintegrowany z platformą NFZ (P1 i P2), dzięki czemu wielu lekarzy i osób uprawnionych na bieżąco wystawia erecepty, weryfikowane wcześniej przez CSIOZ. Jeszcze przed obligatoryjnym wprowadzeniem e-Recepty specjaliści mogli testować i zacząć używać systemu w zakresie e-Dokumentów.

Poza e-Dokumentacją Medfile® EDM posiada wiele rozwiązań, dzięki którym lekarze, pielęgniarki, pracownicy rejestracji i administracji, a także pacjenci będą mogli komfortowo korzystać ze zmian zachodzących w zakresie cyfryzacji polskiego systemu ochrony zdrowotnej.

Moduły programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w których zawierają się:

 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – prowadzenie kart wizyt pacjentów wraz z historią zdrowia i choroby;
 • możliwość skorzystania z istniejących kart wizyt: dentystycznej, fizjoterapeutycznej, medycyny estetycznej, pediatrycznej;
 • możliwość stworzenia własnej karty wizyty pacjenta przez specjalistę w zależności od potrzeb;
 • funkcje płatności za wizyty: przedpłaty, integracje z kasami fiskalnymi i drukarkami fiskalnymi;
 • przejrzysty grafik/plan pracy lekarzy z możliwością podziału na dzienny, tygodniowy i miesięczny widok;
 • elektroniczny podpis pacjenta, dzięki któremu nie ma konieczności drukowania dokumentów medyczno-prawnych, np.: zgód pacjenta;
 • kontrole nad rozliczeniami placówki w postaci rachunków i faktur;
 • magazyn leków i produktów medycznych;
 • możliwość darmowego wypromowania gabinetu w sieci;


Rozwój nowoczesnego gabinetu

Aby sprostać oczekiwaniom nowoczesnego pacjenta, należy iść z duchem czasu. Jeśli po 8 stycznia nie zostanie wystawiona erecepta w gabinecie, to będzie to problem zarówno lekarzy, jak i pacjentów – którzy po wprowadzeniu wygodnego e-Zwolnienia przyzwyczajają się do zmian.

e-Dokument będzie można otrzymać w łatwy sposób. Pacjenci mogą szybko założyć konto w ogólnopolskiej aplikacji: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, gdzie szybko sprawdzą wystawione erecepty. Posiadane konto umożliwia otrzymanie:

 

 • kodu erecepty na telefon, z którym można od razu udać się do apteki, aby wykupić leki;
 • ereceptę w formie pdf na własny adres e-mail, która można łatwo otworzyć np. na smartphonie;
 • pacjenci nie posiadający Internetowego Konta Pacjenta otrzymają wydruk z informacją o erecepcie, z którym należy iść do apteki, aby zeskanować znajdujący się na nim kod.


Realizacja erecept – co jest potrzebne

Aby wystawiać wystawić e-Receptę i inne e-Dokumenty z lekarz lub osoba uprawniona musi posiadać:

 • Certyfikat ZUS pobrany ze strony PUE: https://www.zus.pl/pue;
 • Certyfikaty RPWDL (Rejestrów Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) po integracji z platformą P1 – e-Zdrowie : https://rpwdl.csioz.gov.pl;
 • Program gabinetowy z możliwością wystawiania e-Dokumentów;


Zapraszamy do zapoznania się z programem Medfile® EDM przed 8 stycznia!


Telemedycyna – dlaczego jej rozwój jest tak ważny w naszym systemie opieki zdrowotnej?

Telemedycyna pojawia się jako kluczowy element rozwiązania kryzysu w służbie zdrowia, jest obietnicą, że w znaczący sposób wpłynie na niektóre z najtrudniejszych problemów naszego obecnego systemu opieki zdrowotnej: dostęp do opieki, efektywne kosztowo konsultacje medyczne.

Wprowadzanie i popularyzacja usług medycyny online może zmienić obecny paradygmat opieki zdrowotnej i umożliwić lepszy dostęp i poprawę wyników zdrowotnych u pacjentów w oszczędny sposób.

Telemedycyna:
 

 • Zwiększa dostęp do opieki zdrowotnej. Zdalni pacjenci mogą łatwiej uzyskać dostęp do usługi klinicznej. W przyszłości szpitale zdalne mogą świadczyć usługi w zakresie nagłych wypadków i intensywnej opieki medycznej. Zmniejszone są koszty transferów pacjentów z powodu udaru mózgu i innych nagłych przypadków.
   
 • Przyczynia się do poprawy wyników zdrowotnych i obniżenia kosztów leczenia. Pacjenci zdiagnozowani i leczeni wcześniej często uzyskują lepsze wyniki i mniej kosztowne leczenie. Usługi szpitalne wspierane przez telemedycynę znacznie mogą obniżyć śmiertelność, ograniczyć liczbę powikłań i skrócić czas pobytu w szpitalu. Domowe programy monitorowania mogą ograniczyć kosztowne wizyty w szpitalu.
   
 • Pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z niedoborami i niewłaściwą dystrybucją personelu medycznego. Lekarze specjaliści online mogą obsługiwać większą liczbę pacjentów przy użyciu nowych technologii.
   
 • Wspiera programy edukacji klinicznej. Klinicyści wiejscy mogą łatwiej uzyskać kształcenie ustawiczne a także łatwiej konsultować się ze specjalistami.
   
 • Zwiększa wsparcie dla pacjentów i ich rodzin. Pacjenci mogą pozostać w swoich lokalnych społecznościach w trakcie choroby i jednocześnie być pod stałą opieką medyczną.
   
 • Pomaga środowisku. Brak konieczności podróży w celu uzyskania niezbędnej opieki zmniejsza związany z tym ślad węglowy.
   

Przykłady oszczędności:
 

Monitorowanie chorób przewlekłych w warunkach domowych zmniejsza liczbę wizyt w szpitalu nawet o 50%, utrzymując stabilność pacjentów poprzez codzienne monitorowanie. Średnia krajowa dla ponownego przyjęcia do szpitala w ciągu 30 dni po wystąpieniu niewydolności serca wynosi 20%. Programy zdalnego monitorowania zmniejszyły ten poziom do mniej niż 4%.

Dostępność programów teleinformatycznych pozwoliła na zwiększenie liczby zabiegów, które skutecznie odwracają skutki udaru mózgu, z 15% do 85%.

Telemedycyna to teraźniejszość i przyszłość
 

W chwili obecnej obserwujemy wzrost zainteresowania usługami medycznymi online. Coraz więcej Polaków interesuje się tym tematem, szuka informacji w internecie a także umawia się na eWizyty widząc w tym korzyść zarówno dla siebie jak i swoich bliskich. Powstaje coraz więcej nowoczesnych serwisów, jak np. haloDoctor, które dzięki inwestycji w najnowsze technologie oferują w pełni profesjonalne usługi telemedyczne. Platforma haloDoctor to pionierskie rozwiązanie, które łączy online pacjentów i lekarzy. Umożliwia dotarcie bezpośrednio do lekarza specjalisty – bez oczekiwania na termin, bez kolejek, bez konieczności przesiadywania w poczekalni.

Jak mówi Rafał Piszczek „haloDoctor zamyka cały proces e-konsultacji w jednej wielomodułowej aplikacji zarządzanej samodzielnie przez poradnie.” Pacjent umawia eWizytę ze specjalistą, realizuje eKonsultację w formie czatu, rozmowy telefonicznej lub wideo, uzyskuje poradę, eReceptę czy eZwolnienie. A przyszłość, dzięki intensywnemu rozwojowi technologii, przyniesie jeszcze więcej korzystnych społecznie rozwiązań w zakresie usług telemedycznych.

Telemedycyna to przyszłość medycyny!