Tag: badania marketingowe (4)


Tajemniczy klient

Tajemniczy Klient

Poznaj swoich pracowników dzięki badaniu Mystery Shopping
Zauważasz spadek zysków Twojej firmy, jednak nie masz pojęcia, co może być tego przyczyną? Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jest to związane z niską jakością obsługi klienta w prowadzonych placówkach. Możesz to sprawdzić, zlecając firmie badawczej realizację projektu Mystery Shopping.

W jaki sposób przebiega badanie?
Przebieg badania Mystery Client powinien zostać ściśle zaplanowany, aby możliwe było uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników. Realizator w pierwszej kolejności zajmuje się więc rozpoznaniem branży w której działa badane przedsiębiorstwo, a także uzyskuje informacje na temat jego funkcjonowania. W tym celu wykorzystywana jest zwykle metoda Desk Research. Następnie ma miejsce zaprojektowanie scenariusza badania Mystery Shopping, który uwzględnia takie elementy jak:

  • Harmonogram badania
  • Liczba poddanych badaniu placówek
  • Liczba pracowników, których praca zostanie poddana obserwacji
  • Kwestionariusz oceny
  • Pytania badawcze, na które wykonawca udzieli odpowiedzi w ostatecznym raporcie

Proces rekrutacji audytorów
Powodzenie badania Mystery Client będzie w dużym stopniu uzależnione od właściwego doboru tajemniczych klientów do badania. Najważniejszą kwestię sanowi w tym przypadku dopasowanie audytorów do profilu typowego klienta, korzystającego z usług poddawanej obserwacji firmy. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby tajemniczy klienci zostali odpowiednio wyselekcjonowali pod względem cech demograficznych takich jak płeć oraz wiek. Nie mniej istotne są następnie predyspozycje audytora, umożliwiające mu odegranie w sposób naturalny roli zainteresowanego ofertą klienta. 

Rekrutację audytorów w znacznym stopniu ułatwia posiadanie przez firmę badawczą elektronicznego systemu, umożliwiającego przesyłanie kandydatom formularzy aplikacyjnych drogą online. Dzięki temu szybko można dokonać ich selekcji pod względem miejsca zamieszkania oraz pożądanej charakterystyki społeczno-demograficznej.

Kontrola pracy tajemniczego klienta
W celu wyeliminowania ryzyka uzyskania zafałszowanych wyników badania Mystery Shopping, jego wykonawca powinien zapewnić klienta o stosowaniu procedur kontroli pracy audytorów. Polegają one zwykle na zobowiązaniu ich do przesyłania paragonów z przeprowadzonych audytów, które przyjmują postać fotografii. 

Kontrolę procesu badawczego znacząco ułatwia zastąpienie tradycyjnych kwestionariuszy oceny elektronicznymi urządzeniami (tablety,smartfony), które pozwalają przesyłać audytorom dokumentację z badań w formie elektronicznych załączników. Może ona przyjmować nie tylko postać zdjęciową, lecz także być zapisywana w pliku audio lub video.

Panel statystyk dla klienta
Ważnym elementem kontroli przebiegu badania Mystery Client jest także udostępnienie klientowi dostępu do panelu raportowania i statystyk. Dzięki temu zyskuje on możliwość podglądu ocen udzielanych w poszczególnych placówkach, porównywania ich, a także ewentualnego zgłaszania reklamacji. Może także obserwować, na jakim etapie realizacji znajduje się w danym momencie badanie Mystery Shopping.


Badania rynku

Profesjonalne badania rynku

Prowadzimy także wszelkiego rodzaju badania rynku, dzięki którym przedsiębiorca może uzyskać wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym możliwe będzie poprawne osiągnięcie odpowiedniej przewagi nad pozostałymi na rynku konkurentami. Przede wszystkim, każde przeprowadzane przez nas badanie rynku, daje w efekcie prawidłowe wyniki, dzięki którym można usprawnić swoje przedsiębiorstwo poprzez sprawne podejmowanie kluczowych dla jego rozwoju decyzji.

Warto tutaj podkreślić fakt, iż na przykład badania opinii pracowników, które także przeprowadzamy, mogą wpłynąć także na rozwój, aczkolwiek w tym przypadku będzie to rozwój od strony zaplecza, poprzez poprawę sytuacji kadry, co z kolei przełożyć się powinno bezpośrednio na jakość pracy całego przedsiębiorstwa.

Ponadto w naszej ofercie znajdują się także profesjonalne opracowania statystyczne, dzięki którym przedsiębiorca dostaje do reki gotowe wyniki badań statystycznych, ujętych w gotowe ramy opracowania, dzięki czemu, wyniki te są gotowe do zastosowania.

Jednym słowem nasza oferta jest w tym zakresie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców prywatnych, aczkolwiek badania czy też opracowania statystyczne, przeprowadzamy także na rzecz jednostek samorządowych.


Badania marketingowe

Badania marketingowe

W ofercie Alfa i Omega, znajdują się wszelkiego typu i rodzaju badania marketingowe, jak również inne badania związane z pozyskiwaniem cennych dla biznesu informacji. Możemy także powiedzieć, iż poprzez tego rodzaju badania marketingowe, przedsiębiorca może pozyskać bardzo ważne i kluczowe dla strategii firmy informacje, które pozwolą mu na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku, a co za tym idzie, także na zwiększenie swoich obrotów oraz zainteresowania produktami.

W naszej stałej ofercie znajdują się także odpowiednie badania rynku pracy, dzięki którym można perfekcyjnie ustalić, czy będzie możliwe osiągnięcie odpowiedniego poziomu zatrudnienia czy też lepiej będzie przenieść jakąś część przedsiębiorstwa w inne miejsce.

Przede wszystkim jednak, oferujemy jedną z najważniejszych usług jaką jest email marketing. Jest to bardzo nowoczesna usługa, za pomocą której można bardzo skutecznie wpływać na poprawę promocji marki przedsiębiorstwa, oraz na wszystkie pozostałe aspekty związane z promocją samego przedsiębiorstwa. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.